Girl Geek Dinners Oslo

Herdis forteller fra Girl Geek Dinners Oslo sine tidligere arrangementer.

Halden IT-forum

Leder i Halden IT-forum forteller om TOPP-IT, en forstudie om å opprette en næringsrettet IT-linje ved Halden vgs.

Diskusjon blandt deltakerne

Arbeidsgrupper diskuterer forskjellige temaer.

Radiointervju

Her blir Nina, Jahnne og Caroline intervjuet av radioen før første Girl Geek Dinners Østfold.

Siste innlegg

Digital delingsøkonomi 4. februar med Capgemini, Fredrikstad som... [more]
Initiativtakerne til GGDØ ønsket velkommen til oppstartsmøte på... [more]

Latest

Digital delingsøkonomi er tema for neste treff 4. februar

Digital delingsøkonomi 4. februar med Capgemini, Fredrikstad som vertskap Teknologi endrer forbruk og markeder, og den digitale delingsøkonomien kommer nå for fullt. Etter et halvt århundre hvor fokus har vært på personlig eierskap, ser nå stadig flere nytten av å dele eiendeler. Veksten i markedet for delt forbruk skyldes bl.a. utvikling av digital samhandlingsteknologi og at forbrukere i stor grad har... Read more