Om GGDØ

Å være opptatt av teknologi er trendy for den moderne kvinne og nå har alle nerdete Østfold damer muligheten for å komme «ut av skapet». Den internasjonale suksessen Girl Geek Dinners lanseres i Østfold 26. november med oppstartsmøte på Høgskolen i Østfold.

Girl Geek Dinners er et internasjonalt nettverk for kvinner som er over gjennomsnittet interesserte i teknologi. Teknologi er i alt vi omgir oss med i 2013, så interessante temaer er det mange av og viktigheten av å være oppdatert uansett yrke øker.

Girl Geek Dinners Østfold (GGDØ) vil arrangere faglige og sosiale events med teknologi som en rød tråd. Hensikten er å inspirere hverandre og oppdateres faglig, drive med delekultur i praksis og synliggjøre dyktige kvinner innen sitt fagfelt på offentlige arenaer – samt inspirere flere jenter til å velge IT/IKT utdanning.

Historien om Girl Geek Dinners

Girl Geek Dinners ble opprinnelig stiftet etter at den britiske kvinnen Sarah Lamb i 2005 ble lei av at nesten bare menn møtte fram på møter om teknologi og data.Hvorfor Girl Geek Dinners er etablert i 70 land: Kvinner utgjør en veldig liten del av arbeidsstyrken i IT-sektoren i EU. I 2010 utgjorde kvinner kun 1/6 av arbeidsstyrken, og kun 0,9 prosent av alle informatikkstudenter i EU er kvinner.

2005

Det var i dette året det hele begynte med én person, én idé, ett land, én middag, et blogginnlegg, og 35 deltakere.

2011

På disse årene hadde det vokst enormt – fra tallene over, til 24 land og 53 steder. Det var 27 912 mennesker på 3 forskjellige sosiale nettverk (tall fra august 2010).