Beathe Due

Dekan IT-avdelingen på Høgskolen i Østfold

Beathe Due fra Oslo startet i sin nye jobb som IT-Dekan i august og så med en gang muligheten for å samle teknologi interesserte kvinner i Østfold. På spørsmålet om hvorfor hun engasjerer seg i GGDØ svarer Beathe:

– Jeg har vært med å starte Girl Geek Dinners i Oslo og Stavanger, og nå er det på tide vi starter opp i Østfold. Så lenge kvinner fortsatt er i mindretall i IT og IKT-bransjen må vi jobbe for å synliggjøre flinke kvinner som jobber i disse bransjene, skape gode rollemodeller slik at vi kan inspirere flere jenter til å velge dette som karrierevei.

– Det er viktig at tech-bransjen er mangfoldig. Girl Geek Dinner er faglig gøy, et sosialt, åpent og inkluderende fellesskap. Vi vil synliggjøre flinke folk, ha en delekultur og gutte-geeker er alltid velkommen. Fra Girl Geek Dinners i Oslo og Stavanger er erfaringene at det er viktig å ha et slikt nettverk, noe som går igjen i at arrangementene våre blir fullsatte på rekordtid. Går vi på en tech konferanse i dag og det er andre kvinner der, er sjansen stor for at du har møtt disse på et GGD-treff tidligere, det inspirerer.

Vi snakker hverandre frem, er det en journalist som ringer om et tema eller noen som trenger foredragsholdere kan vi vise til kvinner i nettverket som har den rette kompetansen – da blir kvinner mer synlige og kanskje inspirerer flere unge jenter.

Beathe er på Twitter, Facebook and LinkedIn