Nina Borgersen

sjefskonsulent i ledergruppa hos CapGemini i Fredrikstad

Nina Borgersen er sjefskonsulent i ledergruppa hos CapGemini i Fredrikstad og jobber hovedsakelig med ledelse, kompetanseutvikling og rekruttering av IT-konsulenter. Nina er utdannet økonom, men har alltid vært opptatt av teknologi. Da hun flyttet tilbake til hjembyen etter mange år i Oslo var det midt i blinken å starte i CapGemini og hun sier dette om sitt engasjement i GGDØ:

– Jeg ønsker å bidra til å skape en møteplass for kvinnelige teknologihoder i Østfold, først og fremst for å dele og synliggjøre kompetanse og erfaringer, for å gi hverandre inspirasjon og gjøre hverandre bedre.  Jeg håper og ønsker også at vi kan bruke nettverket til å jobbe videre mot målet om å få flere jenter til å velge IT utdannelse og IT relaterte yrker.